Hem / Kognitivterapi / Schematerapi / Missbruk / Privatperson / Företag / Om mig / Kontakt / In English


KBT/KPT - Kognitiv Beteendeterapi/Kognitiv Psykoterapi

KBT/KPT är samlingsbegrepp för olika psykologiska teorier och metoder. Denna terapiform tar till sig det senaste inom olika områden och låter metoderna förfinas i takt med att nya forskningsrön visar sig fungera. Den är väl beprövad ur ett vetenskapligt perspektiv och under ständig utveckling.

Behandlingsformen är strukturerad, målinriktad och lösningsfokuserad. Fokus ligger vanligtvis inte på att ta reda på hur våra problem har uppstått, utan på att förstå och kartlägga vad som gör att de upprätthålls i nuet.

KBT/KPT har visat sig mycket effektivt vid behandling av ångestrelaterade symtom som panikångest, social fobi eller annan fobi, tvångshandlingar och tvångstankar, liksom för sömnsvårigheter, stress/utbrändhet, depression, låg självkänsla, m.m.

Lästips

Kognitiv Psykoterapi. Ett samarbetsprojekt med patienten.
Giacomo d´Elia
Svenska föreningen för psykisk hälsa, tel: 08-347065 eller e-post: info@sfph.se

Fri från oro, ångest och fobier
Farm Larsson, M. & Wisung, H. Forum, 2005

Ångest
Christer Nordlund, 2004.
Boken kan rekvireras direkt från författaren tel: 031-423700 eller e-post: flygpsykologen@swipnet.se

De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem
Arthur Freeman & Rose De Wolfe, Natur och Kultur, 2000

Vem är det som bestämmer I ditt liv. Om medveten närvaro.
Åsa Nilsonne, Natur och Kultur, 2004

Att leva ett liv, inte vinna ett krig.
Anna Kåwer, Natur och Kultur, 2004

Länkar

Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier www.sfkbt.se

Svenska Ångestsyndromsällskapet: www.angest.com

Hemsidan för drabbade av Panikångest och Social Fobi (SPS): www.sps.nu