Hem / Kognitivterapi / Schematerapi / Missbruk / Privatperson / Företag / Om mig / Kontakt / In English


Privatperson

För Vem?

För dig som lider av depression, ångest/panikångest, sömnstörningar, utmattningstillstånd, social fobi eller annan fobi, tvångstankar/tvångshandlingar, eller allmän oro och betungande tankar. Det kan även handla om akuta kriser eller existentiella funderingar och andra problem som man inte själv kommer vidare med.

Det lönar sig att investera i sig själv:

  • Den energi och den tid som du lägger på dina problem frigörs till aktivitet och kreativitet
  • Dina relationer till omgivningen förbättras då du är i kontakt med dina känslor och reaktioner.
  • Du kan lättare tolerera och hantera stress och förändring då du är i balans
En god självkänsla ger självtillit och skapar tilltro till andras förmåga

Hur går behandlingarna till?

Vanligen träffas vi först för ett bedömningssamtal.

En av de viktigaste faktorerna för att terapi ska vara verksam är att relationen mellan patient och terapeut känns trygg och förtroendeingivande. Därför är det bra att träffas en till ett par gånger så att du får möjlighet att känna efter om det känns rätt för dig.

Några söker hjälp för ett specifikt, tydligt definierat problem. Andra är intresserade av att fördjupa sig i hur aktuella problem har uppstått och hur de tillåts fortleva. Oavsett din situation är det långt ifrån alltid nödvändigt att gå in i en full psykoterapiprocess där vi söker efter svar i ditt förflutna. Ett fåtal samtal kan ibland vara tillräckligt för att komma på fötter.

Kognitiv Terapi

Vid terapins början gör vi tillsammans en probleminventering och formulerar sedan ett eller flera mål för behandlingen. Traditionell kognitiv terapi inriktar sig vanligen på att minska symtom, och på att lära ut färdigheter för problemlösning i ditt liv. För att lyckas med detta ges hemuppgifter som du själv gör mellan samtalen.

Processens varaktighet kan variera, vanligtvis träffas vi vid 10 till 20 tillfällen.

Schematerapi

Liksom i kognitiv terapi kartlägger vi tillsammans vilka problem som föreligger. 
Även här arbetar vi med hemuppgifter som i samband med samtal hjälper oss att identifiera vilka ”scheman” (se huvudrubriken Schematerapi) du har utvecklat. Du får en intellektuell förståelse för hur dessa scheman har uppstått, och vi arbetar sedan med att tillägna dig en känslomässig förståelse genom att arbeta med olika experimentella tekniker såsom rollspel och visualisering. Vi arbetar även med att hitta nya förhållningssätt som hjälper dig att uppnå mer tillfredsställande resultat än då du följde dina invanda mönster.

Schematerapi kan även användas för att identifiera eller förtydliga ett problem, och processens varaktighet kan varieras efter behov.

Missbruk

Inledningsvis kartläggs problemet. Hur ser det ut i ditt liv? Vad vill du uppnå? Vilken grad av motivation föreligger och hur stor är tilltro till din egen förmåga?

Som i all kognitiv psykoterapi är koceptualiseringen eller den individuella kartläggningen vägledande för behandlingen. Vi utforskar samband mellan utlösande situation, tankar, känslor och handlingar, vilka konsekvenserna blir, och vi prövar nya förhållningssätt. Tillsammans fattar vi sedan beslut om en målsättning för behandlingen.

Pris/Överenskommelser

En terapisession är 50 minuter och vi träffas vanligen varje till varannan vecka.
Efter en till tre bedömningssamtal kommer vi överens om en fortsättning.

Betalning sker kontant mot kvitto eller faktureras månadsvis enligt överenskommelse.
Pris per session är 625,00 kr inklusive moms.

Avbokning av tid skall ske senast ett dygn i förväg.